Opdrachtformulering Onderzoek

“Stel het referentiekader (meetlat) op waaraan de kwaliteit van technisch beheer & onderhoud concepten getoetst kunnen worden, bijvoorbeeld Maincontracting, bij invoering tot volwassenheid van deze concepten.

Het ontwikkelde referentiekader moet toepasbaar zijn voor de overheid, (commerciële) vastgoedeigenaren en leveranciers van technisch beheer & onderhoudsdiensten.”

Klik hier voor meer informatie

 

NEN-ISO 55000 based

 

Maincontracting

 

Registreren

Registratie maakt het mogelijk u toegang te verlenen voor afgeschermde delen van deze site.

Binnen een etmaal krijgt u bericht dat uw account is geactiveerd en rechten toegekend. De mate van toegankelijkheid is o.a. afhankelijk of uw bedrijf participeert.

Studenten krijgen automatisch toegang door gebruik van hun e-mail account als gebruikersnaam te gebruiken.

Klik hier om te registreren

 

Share This Page

 

Subscribe Mobile Newsflash

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je Mobiele nummer

 
 
 

Dear Customer

This site contains doctoral research into Maintenance concepts as Maincontracting and Integral Management Contracts of Assets.

The native language of the site is Dutch but can be changed into your language by using the translate tool on the left of this page.

By registering yourself you get access to multiple topics and pages of this site. Registration is free of charge; its all about knowledge sharing.

 

Het Onderzoek Assetmanagement & Maintenance

Welkom op de onderzoeksite Assetmanagement & Maintenance.

Doelstelling van het onderzoek is om een objectieve methode te vinden die de keten, waarin onderhoudscontracten zich bevinden, kan toetsen ongeacht hun typering en fase waarin ze verkeren.

Voorlopige oplossingsrichting.

De oplossingsrichting is om de Conditiemeting NEN2767 (2013 Versie) zodanig te transformeren dat de kwaliteit van onderhoudsconcepten getoetst kunnen worden.

Vooralsnog wordt deze methode "Rekenmethode Assetmanagement & Maintenance" genoemd. De Rekenmethode Assetmanagement & Maintenance bestaat net als de conditiemeting NEN 2767 uit twee delen. Deel één is de methode en deel twee definieert de gebrekenlijst.

Door het vaststellen van de gebreken in de keten vanaf beleid tot en met de operationele activiteiten van een onderhoudscontract kan de "conditie" van het onderhoudscontract vastgesteld worden.

 

Vijf Gedefinieerde Onderzoeksresulaten

Resultaat 1Resultaat 2Resultaat 3Resultaat 4Resultaat 5
Een valide onderzoek op welke fundamentele uitgangspunten “Maincontracting” gebaseerd dient te zijn (modelvorming) en waarop moet het een antwoord zijn.
Een valide onderzoek waar “Maincontracting” aan moet voldoen. (modelvorming)
Een model dat “Maincontracting” omschrijft waarmee processen geoptimaliseerd en geprognosticeerd kunnen worden. (modelvorming)
Een valide onderzoek hoe de overheid, de (commerciële) vastgoedeigenaren en leveranciers optimaal “Maincontracting” uit kunnen voeren teneinde gestelde doelen te bereiken. Dit kunnen zijn; Winst en/of rendement Bedrijfsdoelstellingen Optimalisatie van interne processen Optimalisatie van externe processen
Ontsluiting van verworven kennis geborgd door (permanente) educatie.
 
view more posts

Recent Post

 

Share This Page

 
 

Registreren

Registratie maakt het mogelijk u toegang te verlenen voor afgeschermde delen van deze site.

Binnen een etmaal krijgt u bericht dat uw account is geactiveerd en rechten toegekend. De mate van toegankelijkheid is o.a. afhankelijk of uw bedrijf participeert.

Studenten krijgen automatisch toegang door gebruik van hun e-mail account als gebruikersnaam te gebruiken.

Klik hier om te registreren

 

Subscribe Mobile Newsflash

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je Mobiele nummer

 

Subscribe for Newsletter

 

NEN-ISO 55000 based

 

Maincontracting

 
 
 
 

Enable Reminder

Check to email all members associated with this project

error: Alert: Content is protected !!