De Hogeschool Utrecht (HU) kent een lange traditie in het certificeren en diplomeren van zowel de bachelor student als de professional in het Asset & Maintenance Management (MAM). Anticiperend op de marktbehoefte zijn onlangs de MAM currulica van de leerlijnen Master en Post-HBO herzien en bijgesteld naar een ‘state of the art’ programma. Aan de hand van de ‘Core Tuning Guide’ is de ‘Core Degree’ opgesteld zodat “Graduate Competences & Skills” van de leerlijnen geformuleerd konden worden. 

Eén van de uitkomsten is dat de leerlijnen beter op elkaar aansluiten zodat een organisatie als geheel op zowel strategisch als tactisch niveau bediend kan worden en ontstaat er een  ‘DoorLopende Leerlijn’. Belangrijkste innovatie zijn het introduceren van referentiekaders van het ‘Institute of Asset Management (IAM)’ en het ‘European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)’. Op de open avond van 19 Maart as wordt de Door Lopende leerlijn gepresenteerd. 

Author: Ing. Jan Stoker MSc. MEng.  

In afstemming en consultatie met o.a. Raad van Advies, Alumni, en Docentenkorps ‘ is geïnventariseerd wat de marktbewegingen zijn en op termijn de competentie behoefte is binnen het Maintenance & Asset Management.

Raad van Advies DoorLopende Leerlijn MAM. Klik voor vergroting.

Uitkomsten hiervan vormen de basis voor het ‘Core Degree Profile’ waarin o.a. de doelstellingen, kenmerken en learning outcomes van een opleiding zijn gedefinieerd.

Het opstellen van een ‘Core Degree Profile’ vindt plaats door gebruik te maken van o.a. de ‘CoRe Tuning Guide‘ ,’Dublin Dscriptors‘, ‘Onderwijs en Examen Regelingen‘ en de taxonomieën van Miller en Bloom

 

Onder leiding van de lector is de ‘Core Degree Profile’ door docenten, moduleleiders en kennisdragers van het profiel Maintenance & Asset Management voor de DoorLopende LeerLijn MAM opnieuw opgesteld.

Resultaat is een ‘Core Degree Profile’ voor :

 1. MAM – Master (Postgraduate) 
 2. MAM – Post-HBO (Post undergraduate)
 3. MAM – Associated degree (under construction)

De ‘Core Degree Profile’ is geschreven voor de Master of Engineering in Maintenance & Asset Management waar Post-HBO opledingen van zijn afgeleid. 

De kerntekst en fundament van het ‘Core Degree Profile’ is alsvolgt geformuleerd  :

 

The MSc. in Maintenance and Asset Management is a state-of-the-art programme in Maintenance Management, inspired on the framework of NEN-ISO 55000 series of Asset Management. The aim of the program is to deliver professionals that create added value by the application of 21st century skills and leadership in order to organise assurance, alignment and continuous improvement. Our objective is to educate reflective (future) managers through a programme with an optimal interaction between applied research, personal and engineering skills development. This is realised through the interlinkage between the courses and projects in the professional context of the student, supported by training and coaching.

 

Integratie ‘Line of Sight’

Op grond van de ‘Core Degree Profile’ worden de huidige opleidingen getransformeerd naar een DoorLopende LeerLijn waarin de individuele student of een organisatie zich kan ontwikkelen, certificeren, diplomeren of een Master graad verwerven in Maintenance & Asset Management. Theoretisch kader en fundament van de DoorLopende LeerLijn is de NEN-ISO 55000.

Reden hiervoor is dat deze mondiale norm het begrip Asset Management definieert en waarde realiseert door een balans te creëren tussen drie variabelen ‘Business, Risk & Performance‘.

Tevens beschouwd de norm Maintenance Management als één van de vier basisbeginselelen waarop Asset Management is gebaseerd. Kennis overdracht binnen de LeerLijnen vindt plaats vanuit het perspectief van de The Line of Sight om zo het beleid op alle niveau’s en elementen toe te passen.

The Line of Sight: Klik voor vergroting.

 

 

Referentiekaders: IAM & EFNMS

De DoorLopende LeerLijn hanteert een aantal referentiekaders voor het Maintenance Management en het Asset Management.

De twee belangrijkste zijn :

 • Voor het Maintenance deel binnen MAM wordt als referentiekader de ‘NEN-EN 15628 Maintenance – Qualification of Maintenance personel‘ gehanteerd die wordt bewaakt door het ‘European Federation of national Maintenance Socities ‘(EFNMS).
 • Voor het Asset Management deel binnen MAM wordt het raamwerk van het ‘Institute of Asset Management’ (IAM) gehanteerd.

De doorlopende leerlijn heeft drie niveaus. Dit zijn de Bachelorcursus, Post-Bachelorcursus en Master (MSc) die gekoppeld zijn aan deze referentiekaders en geeft het volgende overzicht.

Framework: Klik voor vergroting.

 

Maintenance (EFMNS)

 1. Master : Maintenance Manager
 2. Post-Bachelorcursus : Maintenance Supervisor- Engineer
 3. Bachelorcursus : Maintenance Specialist (under construction)
Asset Management (IAM)

 1. Master : IAM Diploma
 2. Post-Bachelorcursus : IAM Certificate
 3. Bachelorcursus : IAM registration (under construction) 

 

 

Carreer Development

DoorLopende Leerlijn

Klik voor vergroting.

Framework & Framework of Reverence

Klik voor vergroting.

 

 

2. Open Avond : Master of Engineering (MSc) & Post Bachelor MAM 

Op dinsdagavond 19 Maart wordt er tijdens de open avond op de Hogeschool Utrecht de laatste ontwikkelingen en visie binnen de DoorLopende LeerLijn gepresenteerd.

Ingegaan word op de referentiekaders en framework van de onderwerpen Maintenance en Asset Management, de drie competentie niveau’s en wat de mogelijkheden zijn voor de individuele student en/of de organisatie als geheel.

Aan de orde komen de leerlijnen :

 

 

Master

 • Master of Engineering (MSc) in Maintenance & Asset Management
Post-Bachelor

 • Post-Bachelorcursus in Maintenance & Asset Management
 • Post-Bachelorcursus Integraal Adviseur Vastgoed
 • Post-Bachelorcursus Onderhoudstechnologie
 • Post-Bachelorcursus Inspectie- en KeuringsTechnieken Level 3 (IKT 3) 
Bachelorcursussen

 • Bachelorcursus Integraal Inspecteur Vastgoed
 • Bachelorcursus Inspectie NEN 2767
 • Bachelorcursus Onderhoudstechniek
 • Bachelorcursus Inspectie en KeuringsTechnieken Level 2 (IKT 2)
 • ….

 

 

 

 

Klik hier voor open avond HUDiscuss or give your opinionFollow on FacebookFollow on Twitter

 

 

 

Verwante Artikelen

 

 

 

Tags: , , , , , ,