Geachte bezoeker,

 

Welkom op de onderzoeksite  “Assetmanagement & Maintenance”.

 

Deze site is bedoeld voor participanten maar ook voor belangstellenden voor het vak Assetmanagement en Maintenance. Deze site omvat het promotieonderzoek naar de rol van technisch beheer en onderhoud binnen het Assetmanagement.

Reden dat de onderzoeker zijn onderzoek webbased heeft gemaakt is dat de organisaties van participanten (live) kennis kunnen nemen van onderzoeksdata, onderzoeksresultaten en integrale kennis overdracht. Maar ook belangstellenden kunnen kunnen nemen van vrijgegeven onderzoeksresultaten of artikelen.

 

Structuur van de site

De onderzoeksite is ingedeeld in 5 delen. Deze vijf delen zijn weergegeven in onderstaand figuur weergegeven, en zijn :

 1. Home
 2. Start
 3. Inhoud & informatie (openbaar)
 4. Het onderzoek
 5. Competentie & Educatie

 

Klik Voor Vergroting

 

Door deze structuur maakt mogelijk dat delen van het onderzoek toegankelijk zijn en er kennis gedeeld worden. De site heeft vijf van elkaar gescheiden gebieden, nl: de home pagina, Inhoud en informatie, het onderzoek en het competentie& educatie deel.

 

Inhoud & Informatie

Inhoud en informatie is het openbare deel van de onderzoeksite. Hier treft u informatie, publicaties en publicaties van andere sites aan. Tevens kunt u vanaf deze pagina verder de onderzoekssite navigeren.

 

Het onderzoek

Het onderzoek omvat zes aparte onderwerpen ten behoeve van het onderzoek. Het betreft de onderwerpen :

 1. Dissertatie
 2. Het onderzoek
 3. Survey
 4. Delphi Onderzoeken
 5. Action Research
 6. Case study per Participant
 7. Case study Assetmanagement & Maintenance
 8. Artikelen

 

Competentie & educatie

Het onderzoek omvat kennisdeling. Verschillende competenties die nodig zijn voor het Assetmanagement & technisch beheer en onderhoud zijn hier omschreven. Deze competenties en educatie trajecten zijn bedoeld om onderzoeksresultaten te kunnen toepassen maar ook om onderzoeksresultaten te delen met participanten. Het onderdeel competentie en educatie is ingedeeld is zeven op zich zelf staande onderwerpen en een overkoepelende integrale kennis overdracht (IKO) Het betreft  :

 1. Kennisdeling bij participanten
 2. Competentie conditiemeten : NEN 2767
 3. Competentie integraal conditiemeten : Rgd-BOEI
 4. Competentie Assetmanagement : Introductie op het AssetManagement
 5. Competentie Assetmanagement : Assetmanagement
 6. Competentie Assetmanagement : Integraal Contract Management
 7. Competentie Assetmanagement : Maintenance Management
 8. Competentie Assetmanagement : Integrale Kennis Overdracht “Assetmanagement & Maintenance”

 

News & Publication

Wanneer u de knop “News & Publications” bedient wordt u naar het overzicht van publicaties, papers en ‘newsfacts’geleid. op deze pagina worden onderzoek gerelateerd onderwerpen verzameld en inzichten vanuit het onderzoek gedeeld.