Geachte bezoeker,

 

Welkom op de onderzoeksite  “Assetmanagement & Maintenance”.

 

Deze site is bedoeld voor participanten maar ook voor belangstellenden voor het vak Assetmanagement en Maintenance. Deze site omvat het promotieonderzoek naar de rol van technisch beheer en onderhoud binnen het Assetmanagement.

Reden dat de onderzoeker zijn onderzoek webbased heeft gemaakt is dat de organisaties van participanten (live) kennis kunnen nemen van onderzoeksdata, onderzoeksresultaten en integrale kennis overdracht. Maar ook belangstellenden kunnen kunnen nemen van vrijgegeven onderzoeksresultaten of artikelen.

 

Structuur van de site

De onderzoeksite is ingedeeld in 5  delen. Deze vijf delen zijn weergegeven in onderstaand figuur weergegeven, en zijn :

 1. Home
 2. Inhoud & informatie (openbaar)
 3. Het onderzoek
 4. Competentie & Educatie
 5. Nieuwsberichten

Door deze structuur maakt mogelijk dat delen van het onderzoek toegankelijk zijn en er kennis gedeeld worden. De site heeft vijf van elkaar gescheiden gebieden, nl: de home pagina, Inhoud en informatie, het onderzoek en het competentie& educatie deel.

 

Inhoud & Informatie

Inhoud en informatie is het openbare deel van de onderzoeksite. Hier treft u informatie, publicaties en publicaties van andere sites aan. Tevens kunt u vanaf deze pagina verder de onderzoekssite navigeren.

 

Het onderzoek

Het onderzoek omvat zes aparte onderwerpen ten behoeve van het onderzoek. Het betreft de onderwerpen :

 1. Dissertatie
 2. Onderzoeksplan
 3. Casestudy’s per bedrijf
 4. Casestudy’s
 5. Survey
 6. Delphi

 

Competentie & educatie

Het onderzoek omvat kennisdeling. Verschillende competenties die nodig zijn voor het Assetmanagement & technisch beheer en onderhoud zijn hier omschreven. Deze competenties en educatie trajecten zijn bedoeld om onderzoeksresultaten te kunnen toepassen maar ook om onderzoeksresultaten te delen met participanten. Het onderdeel competentie en educatie is ingedeeld is zeven op zich zelf staande onderwerpen en een overkoepelende integrale kennis overdracht (IKO) Het betreft  :

 1. Kennisdeling bij participanten
 2. Competentie conditiemeten : NEN 2767
 3. Competentie integraal conditiemeten : Rgd-BOEI
 4. Competentie Assetmanagement : Introductie op het AssetManagement
 5. Competentie Assetmanagement : Assetmanagement
 6. Competentie Assetmanagement : Integraal Contract Management
 7. Competentie Assetmanagement : Maintenance Management
 8. Competentie Assetmanagement : Integrale Kennis Overdracht

 

Navigeren over de Site

Er zijn twee manieren om te navigeren over de site. Dit kan via de het navigatie menu door uw muis zonder te klikken op het onderwerp van uw keuze te plaatsen of via de snelkoppelingen die per pagina geplaatst is. Het verdient de aanbeveling om te navigeren via het navigatiemenu over de site te navigeren omdat deze de structuur van de site volgt. Navigeren via de snelkoppeling is ter aanvulling gemaakt voor mobiele apparaten.

Voor een visualisatie hoe u over de site kunt navigeren klik hier. Druk op play om de film af te spelen.

Inlog niveaus

Participanten kunnen inloggen met hun inlog gegevens die verstrekt zijn door de beheerder van deze site. Deze site kent minimaal drie inlogniveaus :

 1. Bezoeker van de site
 2. Geregistreerde bezoeker
 3. Participant

Afhankelijk tot welke groep u behoort heeft u toegang tot de pagina’s. Onderstaand treft u een aantal snelmenu’s. Gebruik voor het totale overzicht van de site en de informatie waartoe u toegang heeft de menu’s navigatie bovenaan deze pagina en weergegeven in figuur 1.