Zoals zojuist aangegeven worden de tentamens digitaal afgenomen. Een aantal oud-studenten zijn hiermee bekend sommige ook niet. Louter om een impressie te geven hoe er digitaal getoetst worden of oefeningen aangeboden kunnen worden onderstaand een ‘digitale-game’ zoals deze tijdens het tentamen plaats zou kunnen vinden.

  • Dit voorbeeld gaat over Assetmanagement conform de NEN-ISO 55000
  • Dit voorbeeld maakt geen onderdeel uit van de PE 2018 en is alleen bedoeld om kennis te maken met digitale toetsing of gaming.
  • Dit voorbeeld blijft ongeveer permanent beschikbaar
  • Geef de pagina even de tijd om te laden
  • Na openen voer je naam in en beantwoord de vragen