Informatie Aanvraag

 

1. Inleiding

De leergang Contract management (CM) maakt onderdeel uit van het vijfde onderzoeksresultaat “Ontsluiting van verworven kennis geborgd door (permanente) educatie”. De leergang Contract management (CM) vormt de sluitsteen voor Assetmanagement tot en met de erfscheiding. De leergang  CM is bedoeld om de Assetmanager en contractor handvatten te geven een bijdrage te leveren in de waardecreatie zoals de organisatie zich dat ten doel had gesteld. In de leergang gaat het om het Contractmanagement van het technisch beheer en onderhoud als dat is uitbesteed. Centraal staat het technisch beheer en onderhoud en hoe het optimum daarvan te bereiken.

 

2. Waarom de leergang CM

Het uitgangspunt van de leergang CM is de behoefte aan kennis over het Assetmanagement wanneer het technisch beheer en onderhoud wordt uitbesteed. Het gaat hierbij om het integrale (alles omvattend) karakter van het contract management om dat het de Contract Vorming, Contract Implementatie en Contract Realisatie omvat. Dat beteken dat de integrale contract manager het traject kan begeleiden en tot stand kan brengen voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Assetmanagement is bedoeld om een organisatie in staat te stellen om de missie en visie die de organisatie zichzelf ten doel stelt te realiseren. Centraal hierbij staat dat er waarde uit Assets wordt gecreëerd door het Assetmanagement en technisch beheer en onderhoud met elkaar in balans te brengen en te houden.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een programma ontwikkeld op grond van het onderzoek Assetmanagement & Onderhoudscontracten om organisaties op te leiden in de fundamentele uitgangspunten van het Assetmanagement zodat deze op juiste wijze invulling en uitvoering kan geven aan het technisch beheer en onderhoud..

 

3. Leerdoelen Contract Management

De leergang Introductie op het Assetmanagement richt zich binnen de bestaande bouw op de volgende onderwerpen :

  • Het ontwerpen van het Assetmanagement en Assetmanagementsystemen t.b.v het technisch beheer en onderhoud 
  • Aanbestedingsrecht Recht en Wet,-en regelgeving,
  • Het technisch beheer en onderhoud en het “ontwerpen” van het technisch beheer onderhoud,
  • Risico’s binnen het Assetmanagement,
  • Financieel toetsten van het technisch beheer en onderhoud en de daarbij behorende investeringen
  • Het toezien en/of uitvoeren van het contract management
  • Het initiëren, implementeren en realiseren van een onderhoudscontract.

 

4. Vereisten leergang Contract Management

Om deel te kunnen nemen is het kennis niveau van de leergang Assetmanagement een vereiste. De onderwerpen worden vanuit die behandeld en getoetst.  

 

5. Voor wie bedoeld

De leergang is bedoeld voor de opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de utiliteit en industrie aan de hand van onderhoudscontracten vorm en inhoud geven aan het technisch beheer en onderhoud.