Informatie Aanvraag

 

 

1. Inleiding

De leergang Rgd-BOEI maakt onderdeel uit van het vijfde onderzoeksresultaat “Ontsluiting van verworven kennis geborgd door (permanente) educatie”. De leergang Rgd-BOEI vormt de basis voor de leergang introductie op het Assetmanagement (IAM) en Assetmanagement (AM) De leergang Rgd-BOEI is bedoeld om de inspecteur handvatten te geven een bijdrage te leveren in de waardecreatie zoals de organisatie zich dat ten doel had gesteld. In de leergang worden de uitgangspunten van het conditiemeten toegelicht in kader het technisch beheer en onderhoud. Centraal staat het conditiemeten conform de NEN2767 en de rol die het heeft in binnen het Assetmanagement. 

 

2. Waarom Rgd-BOEI

In het vastgoedsegment garanderen commerciële en niet-commerciële bedrijven in hun missie veelal de gebruikers en huurders van hun assets een ongestoord en duurzaam gebruiksgenot zullen hebben. Zij garanderen dit ongestoorde en duurzame gebruikersgenot doordat zij de assets technisch optimaal en duurzaam beheren en onderhouden.

Maar wat is duurzaam en op welke wijze wordt dit gerealiseerd….? Wanneer vindt de eigenaar het net zo relevant om over te gaan tot het vervangen van een technisch element of functie als de techneut die heeft vastgesteld dat dit zou moeten gebeuren…? Hoe schept de techneut orde in de overmaat aan opgelegde normen en voorschriften….? Hoe vertaalt de techneut “zijn” saaie en eentonige conditiemeting naar een eenvoudig en valide advies dat prettig leesbaar is maar bovenal door een niet-techneut wordt begrepen…..?

Veel vragen om te beantwoorden, nog meer dilemma’s om op te lossen en oplossingsrichtingen in de meest economische en duurzame scenario te ontwerpen. Verwordt hiermee de techneut vandaag de dag in een “technoom” ? Dit palet aan disciplines vergt specifieke vaardigheden van de technisch inspecteurs en adviseurs. Zij moeten naast een objectief en betrouwbare1 waarneming van de conditiestaat dit ook nog kunnen transformeren naar een leesbaar advies. Een leesbaar advies dat begrijpelijk is voor de stakeholders binnen een bedrijf en verdedigbaar door de hoofden van technische diensten, beheerders, facilitaire managers en vastgoedeigenaren. Om dit allemaal te bereiken worden de IIV & IAV integraal opgeleid zodat zij elkaars taal gaan spreken en begrijpen. De integrale inspecteur en adviseur moeten buiten de grenzen van hun (oorspronkelijke) vakgebied kunnen functioneren en doorgronden welke elementen binnen een gedemarqueerde systeemgrens het systeem negatief kunnen beïnvloeden t.a.v. de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, milieu en maatschappij2. De Hogeschool Utrecht heeft een programma ontwikkeld om de IIV en IAV op te leiden zodat deze op juiste wijze invulling en uitvoering kunnen geven aan het inspecteren en adviseren conform de Rgd-BOEI methodiek.

Naast het HU-programma is er een geïntegreerde opzet die de leergangen integraal benadert. Klik hier voor Integrale Kennis Overdracht

 

3. Leerdoelen

De leergang RGD-BOEI richt zich binnen de bestaande bouw op de volgende onderwerpen :

  • Integrale inspecties kan uitvoeren conform de handboek(en) RgdBOEI-inspecties delen 1 & 2.
  • De IAV ondersteund in zijn/haar besluitvorming conform het handboek RgdBOEI-inspecties deel 3 en deze kan interpreteren.
  • Objectief en betrouwbaar een integrale inspectie kan uitvoeren en deze overleggen aan de IAV.
  • Objectief en betrouwbaar integraal een uitspraak de thema’s Brandveiligheid, Energie, Onderhoud en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Een team vormt met de IAV.

Doelstelling van de opleiding is dat de IAV cursist (advies) vaardigheden wordt bijgebracht zodat deze:

  • Een advies kan uitbrengen op grond van een integrale inspectie conform het handboek RgdBOEI-inspecties deel 3.
  • De strategische doelen van het geïnspecteerde object kan vertalen in het advies.
  • Het integrale inspectie rapport opgesteld conform de handboek(en) RgdBOEI-inspecties delen 1 & 2 kan interpreteren.
  • De IIV ondersteund in zijn/haar inspecties conform het handboek RgdBOEI-inspecties delen 1 & 2.
  • Een team vormt met de IIV.

De onderwerpen worden vanuit de basis behandeld en getoetst zodat in vervolg opleidingen als bijvoorbeeld Assetmanagement tot en met de erfscheiding dieper ingegaan kan worden op de processen die het Assetmanagement omvatten en het technisch beheer van B&U en GWW elementen.