Zeventig procent van de uitbestedingen is niet succesvol. Met ‘prestatiecontracten’ waait er echter een nieuwe wind doorheen maintenance die de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtuitvoerder hertekent. “Als beiden bewust zijn van elkaars belang in de relatie realiseert het prestatiecontract de gemeenschappelijke doelen”, zegt dr. Johan Kaelen, deskundige in Performance Based Contracting.

Bron :  Luc De Smet, Maintenance Magazine

 

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

Het uitbesteden van onderhoud mislukt wanneer prestaties niet goed gedefinieerd zijn, wanneer het opdrachtgever en -uitvoerder ontbreekt aan ‘gemeenschappelijkheid’ en bij ongelijke relaties. Daardoor staan beiden ‘tegenover’ elkaar in de plaats van ‘met’ elkaar om gemeenschappelijke doelen te bepalen en te realiseren.

 

Assetmanagement en Maintenance 0.7
Koppelen van Beleid aan Onderhoudsactiviteit (Line of Sight)

Kaelens uitbestedingsmodel heeft dan ook meer met mensen te maken dan
met onderhoudsmodellen. Een onderhoudscontractor laat zich veelal per uur, per opdracht of per handeling betalen en heeft dan ook geen belang bij een snel uitvoeren van de werken. Ondertussen wil de opdrachtgever alleen maximaal over zijn machines en installaties beschikken. “Bedrijven die werken met een onderhoudsbudget weten niet wat onderhoud is. Spreek een bepaalde beschikbaarheid af en laat het onderhoudsbedrijf uitzoeken hoe het die haalt”, suggereert Kaelen. Dat kietelt de verbeelding en spoort het onderhoudsbedrijf aan te innoveren waardoor het er zelf beter van wordt, maar ook de klant.

 

Delen van voor- en nadelen

Het prestatiecontract bevat incentives en stimulansen voor de medecontractant wat concessies van de opdrachtgever vergt. Er moet ook vertrouwen zijn. “Als er onverwachte zaken gebeuren, moet dat de win-win relatie in stand houden.” Bij prijsoverschrijdingen, bijvoorbeeld wegens overmacht, zullen lasten gedeeld worden. Anderzijds zullen de partijen ook voordelen delen. Zo kan de opdrachtgever bijvoorbeeld delen in de winst als het onderhoud minder gaat kosten. “De incentives gaan beide kanten op. Dat zijn heel stimulerende contracten opdat iedereen ‘happy’ blijft. Je krijgt een switch van het korte termijn ‘maximaal eruit halen’ naar het bereiken van een gemeenschappelijk doel op langere termijn.” De uitdaging: jarenlange relaties, die op wantrouwen bouwden, ombuigen naar vertrouwen in alle lagen van de organisatie, van laag naar hoog. “Zo’n relatie betekent een hele investering en lukt enkel bij langjarige contracten.” Om hick-ups te voorkomen worden die langlopende contracten regelmatig herbekeken zodat de win-win behouden blijft.

 

Sprinkhanenploegen

Kaelen heeft jaren ervaring in de luchtvaart. “Een conservatieve sector die voorop loopt.” Bij budget-liners krijgt de onderhoudsdienst betaald volgens het aantal vlieguren die gemaakt worden. Daarin zit de winst.

Jarenlange relaties, die op wantrouwen bouwden, ombuigen naar vertrouwen in alle lagen van de organisatie, van laag naar hoog.

Groeimodel 10.2
Groeimodel

“Het is de ultieme vorm van prestatiecontract. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben er belang bij dat het toestel zoveel mogelijk vlieguren maakt.”. Een vliegtuig in de hangar brengt niet op. “Als je de intervallen tussen inspectiebeurten oprekt, kan je vlieguren winnen. Dat levert win-win.” Je ziet er dan ook vaker ‘repair by replacement’. Om het aantal ingrepen te minimaliseren, laat je onderdelen synchroon verlopen. “Vervang je het ene, dan ook het andere.” Er is veel minder preventief onderhoud en meer ‘condition based maintenance’. Op de display verschijnen boodschappen over alle essentiële apparaten. Bij een foutmelding, wordt de component vervangen op locatie. “Sprinkhanenploegen rukken wereldwijd uit om onderdelen te vervangen. Hetzelfde principe geldt trouwens ook voor industriële installaties. Productie- en onderhoudsmanager moeten er aan één zeel trekken.”

 

Maintenance moet eigen tempeltje afbreken

Prestatiecontracten brengen een cultuurverandering mee waarbij beide partijen streven naar het realiseren van de doelstellingen van de opdrachtgever. Dat stimuleert de opdrachtnemer om innovatief bij te dragen tot de resultaten van de opdrachtgever. “De onderhoudssector moet van onderhoud als ‘doel’ naar ‘middel’ om een optimale beschikbaarheid en levensduur te garanderen……..lees verder voor het artikel

 

Klik hier voor het volledige artikel

 

 

Verwante Artikelen 

 

Tags: , , , , , , , , ,