Informatie BVP

Best Value Procurement (BVP) of Prestatie-inkoop is een inkoopmethodiek waarbij de inschrijvingen worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs. De methodiek Best Value is in het midden van de jaren negentig ontwikkeld door de Amerikaan Dean Kashiwagi van de Performance Based Studies Research Group van de Arizona State University. Één van de voorlopige inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd is dat de gunningscriteria en de beoordelingssystematiek een typerende eigenschap is van de evaluerende variabele “Conformiteit”. Om te komen tot de meest passende leiden de toegepaste gunningscriteria en de beoordelingssystematiek
niet altijd tot de juiste selectie van de opdrachtemer. Hiermee wordt bedoeld dat de wijze van selecteren niet aansluit op de overeenkomst waardoor feitelijk niet de juiste opdrachtnemer wordt geselecteerd. Veelal worden kwaliteitsplannen of hetgeen is aangeboden niet geverifieerd of aan de hand van een bedrijfsbezoek “ervaren”. Veelal leid dit tot misverstand en een verkeerde beeldvorming die door de gunningscriteria en de beoordelingssystematiek niet kan worden ondervangen. Door gunningscriteria en de beoordelingssystematiek te delen in combinatie met verifiëren daarvan kan leiden tot inzichten over de mate van conformiteit 

 

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

“Strikt genomen is Best Value Procurement (BVP) in strijd met de wet”, stelt Frederik van Nouhuys, aanbestedingsadvocaat bij Straatman Koster advocaten. De advocaat struikelt vooral over de ‘concretiseringsfase’ binnen BVP. “Deze fase wordt misbruikt om illegaal te kunnen onderhandelen.”

Bron : Aanbestedingscafe december 2017

Assetmanagement en Maintenance 0.7
Het koppelen van beleid aan onderhoudsactiviteit. (Klik om te vergroten)

“Het uitgangspunt bij Europese aanbestedingen is dat er een aanbod ligt van meerdere partijen, deze beoordeelt de aanbesteder en daarna zegt hij: aanbod aanvaard. Vanaf dat moment heb je een overeenkomst. Het aanbod dat er ligt, moet dus voldoende concreet, uitgewerkt en precies zijn om te worden aanvaard. Daar hoort geen concretiseringsfase achteraan te komen, zoals bij BVP het geval is. Als je niet weet wat de offerte inhoudt, dan is er geen aanbod gedaan en doe je in strijd met de wet een gunningsbeslissing.”

 

Illegaal onderhandelen

Een voornemen tot gunning, moet volgens de advocaat gebaseerd zijn op beoordeling van afgeronde offertes. “Dat je een offerte aanwijst en daarmee gaat concretiseren, betekent eigenlijk dat je illegaal onderhandelt, waarbij de inschrijver op de schopstoel zit. Als de inschrijver niet doet wat de aanbesteder wil, heeft hij niet voldoende geconcretiseerd en ligt hij uit de aanbesteding. Je ziet dat dit echt misbruikt wordt. Het maakt het makkelijk om niet precies te zijn in de aanbestedingsfase, want je zit daarna toch één op één met iemand aan tafel en dan is het een spel of je eruit komt of niet. Dat heeft niets met aanbesteden te maken.”

 

Uitvoering contract

“Als je de concretiseringsfase conform de wet zou willen doen, dan ga je eerst een contract met de marktpartij aan. Je rondt de aanbesteding af en als eerste fase van de uitvoering van het contract kun je de opdracht verder uit gaan werken. Als deze uitwerking…….lees verder voor het artikel

 

Klik hier voor het volledige artikel

 

 

Verwante Artikelen 

 

Tags: , , , , , , , , ,