Informatie BVP

“Onderhandelen tijdens de concretiseringsfase van Best Value Procurement (BVP) is uit den boze”, stelt Wiebe Witteveen, eigenaar Best Value Group. “Aanbestedingsrechtelijk is het niet toegestaan om in deze laatste BVP-fase voor de gunning de prijs, planning of voorwaarden van de opdracht te bespreken.” Witteveen reageert op aanbestedingsadvocaat Frederik van Nouhuys, die onlangs stelde in  “Aanbestedingscafe” dat ‘Best Value Procurement in strijd is met de wet’ (Klik Hier). Vooral de concretiseringsfase zou misbruikt worden om ‘illegaal te kunnen onderhandelen’.

Bron : Aanbestedingscafe november 2017

 

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

Wat is precies het doel van de concretiseringsfase?

Assetmanagement en Maintenance 0.7
Het koppelen van beleid aan onderhoudsactiviteit. (Klik om te vergroten)

“De concretiseringsfase is een verduidelijkingsfase. Het is de bedoeling dat de winnende aanbieder zijn aanbod verfijnt. Bij de inschrijving zijn er zes A4’tjes ingediend, namelijk de prestatie-onderbouwing, het risicodossier en een kansendossier. Er zijn vervolgens twee of drie interviews gehouden met sleutelfunctionarissen. De prijs is bekend en de planning staat in hoofdlijnen op papier. In de concretiseringsfase krijgt de voorkeursinschrijver de mogelijkheid om zijn aanbieding verder te verduidelijken. Als het goed is, wordt aan het einde van deze fase de gunningsbeslissing bekendgemaakt.”

 

 

Is de concretiseringsfase met één partij eigenlijk niet al de gunningsbeslissing ?

“Nee. Het is wel een besluit waar de verliezende partijen bezwaar tegen kunnen maken. Bij de definitieve gunningsbeslissing kunnen partijen ook bezwaar maken. Over de werking van de concretiseringsfase zijn ook al verschillende korte gedingen aangespannen, waaronder de zaak tussen provincie Zuid-Holland en Honeywell. De provincie ging eerst met Honeywell de concretiseringsfase in, maar besloot uiteindelijk toch de opdracht te gunnen aan de nummer 2. De reden hiervoor was dat de aanbieding op een cruciaal punt afweek van de gestelde eisen. Honeywell betoogde vervolgens in de rechtbank dat zij een geldige aanbieding heeft gedaan. Honeywell stelde dat deze aanbieding immers in de voorgaande fases gecontroleerd. Omdat ze als voorkeurspartij zijn gekozen, en de concretiseringsfase in zijn gegaan, vindt Honeywell dat zij ook de opdracht gegund moeten krijgen. De rechter heeft de aanklager hierin ongelijk gegeven, omdat het tijdens de gehele aanbesteding mogelijk is om aanbiedingen van inschrijvers ongeldig te verklaren. Dat de provincie dit al eerder had kunnen doen, doet hier voor de rechter niet aan af.”

 

Waarom vindt de concretiseringsfase voor de gunning plaats ?

“Je wilt er zeker van zijn dat je het contract gunt aan een partij die een goed en geldig plan heeft dat voldoet aan de gestelde eisen. Ook wil je toetsen of de opdrachtnemer het plan en hun beweringen uit de vorige fase waar kunnen maken. Daarnaast is de concretiseringsfase er ook ter bescherming van de inschrijver. De inschrijver krijgt in deze fase namelijk de gelegenheid om aan te geven welke elementen hij wel en niet heeft meegenomen in zijn aanbieding en scope. Hij mag zijn scope duidelijk afbakenen. Dat is belangrijk, omdat je dan tijdens de uitvoering minder discussies krijgt over meerwerk. Uiteraard moet wel voldaan zijn aan alle eisen.”…….lees verder voor het artikel

 

Klik hier voor het volledige artikel

 

 

Verwante Artikelen 

 

Tags: , , , , , , , , ,