De Hogeschool Utrecht (HU) kent een lange traditie in het certificeren en diplomeren van zowel de bachelor student als de professional in het Maintenance & Asset Management (MAM). Anticiperend op de marktbehoefte is onlangs het MAM curriculum van de Master of Engineering (MoE) in Maintenance & Asset Management herzien naar een ‘state of the art’ programma. Aan de hand van de ‘Core Tuning Guide’ is de ‘Core Degree’ opgesteld zodat “Graduate Competences & Skills” geformuleerd konden worden.

Eén van de innovaties is het introduceren van referentiekaders van het ‘Institute of Asset Management (IAM)‘ en het ‘European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)’.

Door de Body of Knowledge en qualifications van deze referentiekaders te integreren in de learning outcomes van de MoE maken de referentiekaders integraal onderdeel uit van de opleiding.

Het IAM heeft het vernieuwde opleidingsprogramma geauditeerd en de MoE-MAM gekwalificeerd als een ‘recognized opleider in Asset Management’. Hiermee is de HU University of Applied Sciences de eerste opleider die erkend is door het IAM. Na positieve afronding van de MoE in Maintenance & Asset Management kan het ‘IAM-Diploma Asset Management’ verkregen worden.

Tijdens de openbare les op 9 juli wordt dit verder toegelicht.

Author: Ing. Jan Stoker MSc. MEng.  

 

Als eerste universiteit erkend door het IAM 

Na een intensieve periode van auditeren door het Institute of Asset Management (IAM) is de Master of Engineering in Asset & Maintenance Management als eerste opleiding er in geslaagd ‘erkend’ te worden door ‘The Institute of Asset Management

The Institute of Asset Management is een internationale organisatie voor professionals in Asset Management. Het IAM ontwikkelt kennis en ‘best practices’ op het gebied van Asset Management.

Het IAM is opgericht in 1994, heeft meer dan 22.000 leden en is in 158  landen vertegenwoordigd.

The qualification scheme: Klik voor vergroting.

 

Verstrekking IAM-Diploma

De erkenning impliceert dat de MoE-MAM voldoet aan de minimale eisen gesteld door het IAM. Hierdoor kan na het positief afronden van de MoE-MAM het IAM-Diploma verstrekt worden door het IAM. De kosten hiervoor zijn additioneel van de MoE-MAM en betreft de administratieve afhandeling bij het IAM zelf. De incentive is er geen reguliere trainigsdagen of aparte examen benodigt zijn; deze maken immers integraal onderdeel uit van het MoE-MAM lesprogramma. Voor meer informatie mail MEngineering@hu.nl

 

 

1. Master of Engineerig in Maintenance & Asset Management 

In afstemming en consultatie met o.a. de Raad van Advies, Alumni, en Docententeam is geïnventariseerd wat de marktbewegingen zijn en op termijn de competentie behoefte is binnen het Asset Management & Maintenance Management.

Raad van Advies DoorLopende Leerlijn MAM. Klik voor vergroting.

De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het ‘Core Degree Profile’ waarin o.a. de doelstellingen, kenmerken en learning outcomes van een opleiding zijn gedefinieerd.

Het opstellen van een ‘Core Degree Profile’ vindt plaats door gebruik te maken van o.a. de ‘CoRe Tuning Guide‘ ,’Dublin Descriptors‘, en de taxonomieën van Miller en Bloom

 

 

De kerntekst en fundament van het ‘Core Degree Profile’ is alsvolgt geformuleerd  :

 

The MSc. in Maintenance and Asset Management is a state-of-the-art programme in Maintenance Management, inspired on the framework of NEN-ISO 55000 series of Asset Management. The aim of the program is to deliver professionals that create added value by the application of 21st century skills and leadership in order to organise assurance, alignment and continuous improvement. Our objective is to educate reflective (future) managers through a programme with an optimal interaction between applied research, personal and engineering skills development. This is realised through the interlinkage between the courses and projects in the professional context of the student, supported by training and coaching.

 

2. Integratie ‘Line of Sight’

Op grond van de ‘Core Degree Profile’ worden de huidige opleidingen getransformeerd naar een DoorLopende LeerLijn waarin de individuele student of een organisatie zich kan ontwikkelen, certificeren, diplomeren of een Master graad verwerven in Maintenance & Asset Management. Theoretisch kader en fundament van de MoE is de NEN-ISO 55000.

Reden hiervoor is dat deze mondiale norm het begrip Asset Management definieert en waarde realiseert door een balans te creëren tussen drie variabelen ‘Business, Risk & Performance‘.

Tevens beschouwd de norm Maintenance Management als één van de vier basisbeginselen waarop Asset Management is gebaseerd. Kennis overdracht vindt plaats vanuit het perspectief van de The Line of Sight om zo het beleid op alle niveau’s en elementen toe te passen.

The Line of Sight: Klik voor vergroting.

 

 

3. Referentiekaders: IAM & EFNMS

De MoE hanteert een aantal referentiekaders voor het Maintenance & Maintenance Management.

De twee belangrijkste zijn:

  • Voor het Maintenance deel binnen MAM wordt als referentiekader de ‘NEN-EN 15628 Maintenance – Qualification of Maintenance personel‘ gehanteerd die wordt bewaakt door het ‘European Federation of national Maintenance Socities ‘(EFNMS).
  • Voor het Asset Management deel binnen MAM wordt het ‘Qualification scheme  van het ‘Institute of Asset Management’ (IAM) gehanteerd.

Framework: Klik voor vergroting.

 

Door de BoKS (Body of Knowledge) van het IAM en het EFNMS te integreren in de opleiding is het gedachten goed van het Asset Management en het Maintenance Management gewaarborgd. 

 

 

4. Open Avond : Master of Engineering (MSc)  

Op dinsdagavond 12 November wordt er tijdens de open avond op de Hogeschool Utrecht de laatste ontwikkelingen en visie van de MoE gepresenteerd.

Ingegaan wordt op de referentiekaders, de competenties van de ‘Physical Asset Manager of Technical Director’ en de carrière mogelijkheden van de professional en/of de organisatie als geheel.

 

Om 18:15 en 19:30 wordt het nieuwe programma van de Master of Engineering in Maintenance & Asset Management gepresenteerd.

 

Klik voor de presentatie

 

 

5. Het MoE-MAM programma

De Opleiding

De Master of Engineering in Maintenance & Asset Management is een state of-the-art programma in geïnspireerd op het framework van de NEN-ISO 55000. Het doel van het programma is om professionals op te leiden die waarde creëren uit Assets middels het inzetten van o.a. engineering skills, leiderschapsvaardigheden en 21st century skills.

Voor wie?

MoE studenten zijn voornamelijk werkzaam binnen de industrie, bouw en infra. Daar zijn ze bijvoorbeeld actief in ontwikkel- en onderhoudsprojecten. Zij zien multidisciplinaire samenwerking als doorslaggevende succesfactor voor innovatie.

 

 

Het programma

Het programma wordt uitgevoerd vanuit het perspectief ‘Line-of-Sight’ – van beleid tot operationele uitvoering – om prestaties te borgen van de gehele life cycle van fysieke assets.

Hierbij worden de referentiekader van het ‘Institute of Asset management’ (IAM ) en the European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) gerespecteerd voor respectievelijk het Asset Management, Maintenance within Physical Asset Management en Maintenance Management.

Opzet programma

Klik voor vergroting Programma MoE-MAM

 

 

Risk

In semester één start het thema ‘Business’ waarin de student wordt meegenomen in de werking en principes van een organisatie, om zo het asset management optimaal te laten functioneren en presteren. Langs de kaders van het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) wordt met behulp van toegepast onderzoek waarde gecreëerd voor de organisatie passend bij de missie, visie en strategie. Essentieel hierbij is informatie (data) van processen en producten om de juiste strategische keuzes te maken.

Business

Waardecreatie voor een organisatie valt of staat met inzicht in de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de asset. Risk en Safety Assessment wordt ingezet om inzicht te krijgen in het faalgedrag om risico’s te identificeren en te beheersen. Op grond van deze kwantitatieve beschikbaarheid, betrouwbaarheids- en veiligheidsanalyses worden met life cycle engineering processen en/of producten geoptimaliseerd met als doel waarde te creëren.

Performance

De beoogde performance van assets wordt gerealiseerd door de optimale balans tussen het maintenance management en de technische conditie van de asset gedurende zijn levensduur. Rekening houdend met de bedrijfsdoelstellingen (business) en risico’s (risk) wordt het maintenance managementplan opgezet met als doel de technische conditie van assets te waarborgen, middels het toepassen van onderhoudstypes als Predictive Maintenance

 

 

 

MoE Maintenance & Asset ManagementInschrijven open avond

Discuss or give your opinionFollow on FacebookFollow on Twitter

 

 

Verwante Artikelen

 

 

 

Tags: , , , , , , ,