Interessante publicatie : NEN 6079 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – Risicobenadering

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten die groter zijn dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. De NEN 6079 beschrijft een probabilistische bepalingsmethode voor brandbeheersing en -beperking op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering. Gebruikmakend van het gelijkwaardigheidsbeginsel (Bouwbesluit 2012 – artikel 1.3), kan met NEN 6079 worden getoetst of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eisen ter beperking van branduitbreiding naar belendende percelen (Bouwbesluit 2012 – artikel 2.81/2.87) voor nieuwbouwsituaties en bestaande bouw……(read more)