met en zonder boei
Bron: Handboek RVB BOEI Inspecties

Vastgoedinspecties werden ooit los van elkaar uitgevoerd en hadden hun eigen cyclus. Samen met zijn collega’s bedacht Ronald Kollaard dat het wel efficiënter kon als ze gebundeld werden. Zo ontstond de BOEI-inspectiemethodiek bij de voormalige Rijksgebouwendienst: de periodieke inspectie van het onderhoud en volgen van de wettelijke verplichtingen voor gebouwen en installaties. Hierbij werd de conditie van het vastgoed op een schaal van 1 tot 6 gemeten en werd onderhoud gedaan aan de hand van een risicotabel. 

Ronald Kollaard: ‘Verschillende trieste gebeurtenissen, zoals de Schipholbrand, gaven ons de aanleiding om na te denken over hoe wij op korte termijn van onze voorraad aan gebouwen in kaart konden brengen hoe deze ervoor stonden op het gebied van brandveiligheid. Ook moesten we nog het verplichte energielabel berekenen en was er nog geen antwoord op de vraag of alle wettelijke verplichtingen, zoals keuringen, wel op orde waren. Kortom: er was behalve over de status van het onderhoud behoefte aan informatie op verschillende gebieden.’ 

Soorten onderhoud
Bron: Handboek RVB BOEI Inspecties

‘Samen met collega René Leeuw heb ik gekeken of dit haalbaar was. Uiteindelijk kozen we voor de conditiemeting als uitgangspunt. Die was al genormeerd in de NEN2767 en was ondertussen al ruim in gebruik door de markt. Wij hebben dit idee uitgewerkt en dat middels marktconsultaties meerdere malen voorgelegd aan de markt. Het aantal deelnemers aan die consultaties groeide heel snel.’

Ronald deed het beheer over de handboeken, vroeger met Carel Staas en de externe Wim van Dijk. Nu bijt hij zich hierin vast met collega’s Vincent Faesen en Natasha Hanoeman.

Kortom: Er is een nieuw tijdperk aangebroken voor de beheergroep Handboek RVB BOEI.

 

 

 

Geef uw mening in de Linkedin groep RVB-BOEIFollow on FacebookFollow on Twitter

 

 

 

 

Verwante Artikelen