In de samenwerking tussen partijen zorgt de juiste verhouding tussen strategie, KPI’s en gedrag voor de beste prestaties. Maar wat is die juiste verhouding? Tussen sectoren en zelfs tussen bedrijven is daar een ander antwoord op. Het hangt vooral af van het gezamenlijke doel dat wordt nagestreefd. Wat is het doel en hoe blijf je On Target? Dat en meer stond centraal op 5 oktober jl. tijdens het jaarlijkse Suto Congres i.s.m. iMaintain in Maarssen. Dagvoorzitters Piet van der Linden (Suto) en Mark Oosterveer (Industrielinqs) openden het goed bezochte congres waar de wetenschappelijke benadering en praktische verhalen elkaar afwisselden om On Target te komen.  Basis voor het congres is uiteraard de Suto Benchmark. We spreken van de grootste Benchmark in haar soort! Je kan het niet meer alleen, je moet samen leren en delen. Wat zijn de risico’s, wat is de juiste verbinding? Als het allemaal klopt, gaan we kijken naar de output. Hoe effectief en inventief is Nederland nu? En in hoeverre is innovatie in ons beleid opgenomen?

Bron : NVDO Oktober 2016

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

In de samenwerking tussen partijen zorgt de juiste verhouding tussen strategie, KPI’s en gedrag voor de beste prestaties. Maar wat is die juiste verhouding? Tussen sectoren en zelfs tussen bedrijven is daar een ander antwoord op. Het hangt vooral af van het gezamenlijke doel dat wordt nagestreefd. Wat is het doel en hoe blijf je On Target?

Dat en meer stond centraal op 5 oktober jl. tijdens het jaarlijkse Suto Congres i.s.m. iMaintain in Maarssen. Dagvoorzitters Piet van der Linden (Suto) en Mark Oosterveer (Industrielinqs) openden het goed bezochte congres waar de wetenschappelijke benadering en praktische verhalen elkaar afwisselden om On Target te komen.

Basis voor het congres is uiteraard de Suto Benchmark. We spreken van de grootste Benchmark in haar soort! Je kan het niet meer alleen, je moet samen leren en delen. Wat zijn de risico’s, wat is de juiste verbinding? Als het allemaal klopt, gaan we kijken naar de output. Hoe effectief en inventief is Nederland nu? En in hoeverre is innovatie in ons beleid opgenomen?

Als organisaties prestatiemeetsystemen gerruiken om doelen duidelijker te communiceren en om strategieën te evalueren, leidt dit tot betere prestaties. 

aldus Frank Verbeeten, hoogleraar Accounting aan de Universiteit Utrecht. Wanneer de meetsystemen echter alleen gebruikt worden voor verantwoording en beloning, dan zet dit prestaties onderdruk. “Prestaties verbeteren wel wanneer prestatiemeetsystemen op een meer exploratieve of interactieve manier gebruikt worden. Technische organisaties zouden zich moeten herbezinnen op het gebruik van de prestatiemeting binnen hun beleid om te voorkomen dat minder meetbare doelen (zoals bijvoorbeeld innovatie) worden genegeerd”. 

Sturen wij niet teveel op het benutten van de capaciteit

Zeker, als we ons vergelijken met andere landen. Binnen een contract verwachten we nog wel iets te winnen, bijvoorbeeld als het gaat om de Hand on Tool Time (productiviteit van monteurs). Het goede nieuws is dat er weer meer technici van school komen.

Fabricage-strategie, gericht op kwaliteit vertaalt zich naar Operationele Excellence in onderhoud, resulteert in minder aandacht voor kosten

Het lijk dat de onderhoudstrategie niet helemaal aansluit op de organisatiestrategie. Zijn kosten belangrijker geworden dan oorspronkelijk afgesproken ? De zaal herkent de mismatch niet massaal.

Geschrokken

Verbeeten is geschrokken van het feit dat een heel hoog percentage ontevreden is over het contract. Operationele verliezen worden gezien als het grootste probleem.  Als het gaat om informeel prestatiemagement, spreek elkaar dan binnen het contract aan, dat geldt voor zowel de Opdrachtgever , als de opdrachtnemer. Zit de juiste persoon wel op de juiste plak ? Opdrachtgevers vinden dat er te weinig wordt geinvesteerd in innovaties door de opdrachtnemers. Personal controls en result controls leiden tot incrementele innovaties.

Conclusies

Binnen het onderhoudscontract moeten afwegingen gemaakt worden :

  • Radicale innovaties ? incrementele innovaties 
  • Effectief onderhoud of effectieve activa ?
  • ……Lees Verder

 

Klik hier voor het volledige artikel

 

Tags: , , , , ,