Één van de voorlopige inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd is dat de gunningscriteria en de beoordelingssystematiek een typerende eigenschap is van de evaluerende variabele “Conformiteit”. Om te komen tot de meest passende leiden de toegepaste gunningscriteria en de beoordelingssystematiek niet altijd tot de juiste selectie. Hiermee wordt bedoeld dat de wijze van selecteren niet aansluit op de overeenkomst waardoor feitelijk niet de juiste opdrachtnemer wordt geselecteerd. Veelal worden kwaliteitsplannen of hetgeen is aangeboden niet geverifieerd of aan de hand van een bedrijfsbezoek “ervaren”. Veelal leid dit tot misverstand en een verkeerde beeldvorming die door de gunningscriteria en de beoordelingssystematiek niet kan worden ondervangen. Door gunningscriteria en de beoordelingssystematiek te delen in combinatie met verifiëren daarvan kan leiden tot inzichten over de mate van conformiteit  Onderstaand artikel omtrent gunningscriteria en de beoordelingssystematiek komt overeen met deze inzichten.

 

Het belang van gunningscriteria is inmiddels alom bekend. Transparantie over dit deel van de aanbesteding is vaak wel op orde. Maar hoe zit het met de beoordelingsmethodiek? De manier waarop de inschrijvingen uiteindelijk gewaardeerd worden en waarmee de rangorde wordt bepaald. Dit is vaak niet of zeer beperkt terug te vinden in het bestek. AanbestedingsCafe.nl spreekt Elisabetta Manunza, hoogleraar aanbestedingsrecht en Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement over dit onderwerp.

Bron : Aanbestedingscafe Mei 2017

 

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

Assetmanagement en Maintenance 0.7
Het koppelen van beleid aan onderhoudsactiviteit. (Klik om te vergroten)

“Opdrachtgevers zijn bang dat wanneer ze geen bonussen en malussen inzetten, dat dan niet de beste mensen op hun contract worden gezeten dat opdrachtnemers alleen hun eigen belangen zullen nastreven. Als de leverancier namelijk meerdere klussen aanneemt, waarvan ook een aantal mét malus, dan gaan de beste medewerkers daar aan de slag, is het idee. Dit is een hele negatieve benadering. Dan ontstaat bij opdrachtgevers een race om de hoogste boete in het contract te zetten, want dan zou je de beste mensen aantrekken. Dit heeft echt te maken met het gebrek aan vertrouwen in de expert.”

 

Telgen: “Vaak denkt men de beoordelingsmethodiek gepubliceerd te hebben door de procentuele verdeling van de gewichten bekend te maken. Maar hoe je vanaf dat punt tot een puntentoedeling komt, wordt niet gepubliceerd. Bij een aanbesteding van stoelen wordt bijvoorbeeld gezegd: de prijs telt voor 40 procent mee, en de levertijd voor 60 procent. Nu zit de leverancier te dubben: ik kan die stoel leveren voor 200 euro en dat duurt 6 weken. Ik kan hem ook binnen 3 weken leveren, maar dan moet ik mijn medewerkers over laten werken en dan kost de stoel 250 euro. Voor de leverancier maakt het niets uit, maar welke aanbieding moet hij doen? Dat weet je alleen als je kunt zien hoeveel punten je verliest door van 200 naar 250 euro te gaan en hoeveel punten je wint door van 6 weken naar 3 weken levertijd te gaan.”

 

Blinde gok

Dat de methode per criterium niet bekend wordt gemaakt, is niet alleen frustrerend voor de leverancier, maar ook voor de aanbesteder. “Als je de methodiek niet bekendmaakt, moet de leverancier van stoelen

Groeimodel 10.2
Vaststellen performancescore. (Klik om te vergroten)

een blinde gok wagen. Misschien had je achteraf wel graag dat andere bod gewild. Door de methodiek bekend te maken kunnen leveranciers op jou inspelen en het meest aantrekkelijke aanbod doen”, aldus Telgen.

 

Angst regeert

Manunza merkt dat de aanbesteder een bepaalde angst heeft om de methode bekend te maken. “De aanbesteder wil de scoregrafiek het liefst niet publiceren, want stel je voor dat de inschrijver ziet hoe je gaat beoordelen. Maar het is juist de bedoeling dat hij dat ziet. De inschrijving moet beantwoorden aan de behoefte van de aanbesteder en zijn organisatie. Dus als de leverancier meer informatie tot zijn beschikking heeft, kan hij een betere aanbieding doen, die voldoet aan de daadwerkelijke vraag.”

 

Beoordelingsgeschil

“In 2012 was er een geschil tussen TNS Dimarso en Agentschap Wonen-Vlaanderen over een opdracht voor de uitvoering van een grootschalige survey naar de woning en de woonconsument in Vlaanderen. In het bestek waren twee gunningscriteria opgenomen: kwaliteit (50/100) en prijs (50/100)”, vertelt Manunza. “Bij de beoordeling .….Lees verder voor het volledige artikel….

 

Klik hier voor het volledige artikel

 

 

Verwante Artikelen 

 

Tags: , , , , , , , , ,