Assetmanagement en het vak Technisch Beheer en Onderhoud zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vraag blijft of het technische beheer en onderhoud een onderdeel van het Assetmanagement of toch andersom…. 

 

Binnen het reguliere bachelor onderwijs is het “vak” technisch beheer en onderhoud (nog) steeds geen uitstroomprofiel of een vak waar de student op kan afstuderen. De wereld van de gebouwde omgeving was voorheen vooral gericht op verbetering
en onderhoud en vergat vaak om verder te kijken naar de periode daarna. Er wordt steeds minder gebouwd, er staan duizenden meters kantoren leeg. Het is aannemelijk dat in het onderhoud en renovatie een grote toekomst ligt. 

 

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

 

Klik op de figuur voor vergroting
Klik om te vergroten

Met in het achterhoofd dat de Nederlandse onderhoudsmarkt een omvang heeft tussen de 30 en 35 miljard (4 % van het Bruto Binnenlands Product) en circa 260.000 tot 300.000* onderhoudstechnici werkzaam zijn zou Technisch Beheer en Onderhoud eigenlijk een “vak” moeten zijn binnen het middelbaar, hoger,-en of universitair onderwijs. Nog los van het circulair denken aan de hand van het Rijksbrede programma circulaire economie die zich richt op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. Helaas is dat niet het geval en eigenlijk vreemd……

De tijd die de behoeftestelling, het ontwerpen en het bouwen van de Asset omvat staat niet in verhouding met de verschillende levenscycli die een Asset kan hebben. Er is en groot tijdsverschil in het bouwen en het beheren van een Asset. De verschillende levenscycli vragen om een integrale benadering van de onderhoudstechnici omdat zij te maken heeft met het “Assetmanagement Kwartet”.

 

Het Assetmanagement “Kwartet”

Het Assetmanagement kwartet zijn de vier pijlers waarop het Assetmanagement is gebaseerd, nl: Waarde, Afstemming, Waarborging en Leiderschap. Het Assetmanagement kwartet is in zijn samenhang weerbarstig door de interne en externe context van een organisatie waardoor de technisch beheerder steeds moet anticiperen op wijzigende omstandigheden. Dit naast de financiële kaders en keuzes waarin de de onderhoudstechneut zich moet bewegen die niet altijd bijdragen aan de meest optimale of duurzame oplossing en het op komende circulaire denken.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

 

Het “vak” technisch beheer en onderhoud wordt in de praktijk veelal aangeleerd aan de hand van bijscholing en/of certificeringtrajecten. Denk hierbij aan de opleidingen en bijscholingstrajecten voortvloeiend uit het onderzoek Assetmanagement & Maintenance als :

 

Assetmanagement & Bachelor onderwijs

Toch komt er meer aandacht voor het vak en worden de eerste stappen gezet om studenten binnen het bachelor onderwijs van de Hogeschool Utrecht kennis te laten maken met onderwerpen als Assetmanagement, Conditie NEN 2767 en Maintenance. Zo worden binnen de Faculteit Natuur & Techniek Instituut Gebouwde Omgeving (IGO-Bouwkunde) professionals als Peter van den Landen en Laura van den Anker betrokken tijdens werkcollege om de studenten kennis te laten maken met de Conditiemeting NEN 2767. Dit vindt plaats aan de hand van een opdracht om een bouwkundige inspectie te laten plaatsvinden aan gevels en daken. Aansluitend is er een

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

hoorcollege over de plaats en rol van het technisch beheer en onderhoud binnen het Assetmanagement en maken de studenten kennis met het onderzoek en de eerste inzichten daarvan.

Structureler van aard is de Minor AssetManagement in de Gebouwde Omgeving die medio september is gestart. Het Instituut van de Gebouwde Omgeving (IGO) is een samenwerkingsproject aangegaan met de Haagse Hogeschool en Saxion. De hogescholen willen een ‘premier league’ vormen met als vakgebied renovatie en onderhoud, en dan specifieker Assetmanagement.  De HU is penvoerder van deze Minor. Omdat er er wordt samengewerkt tussen de hogescholen kan de Minor aangeboden worden als KOM , zodat de studenten van de afzonderlijke scholen zich in een en dezelfde minor kunnen inschrijven. In deze minor leren studenten de principes van Assetmanagement, onderhoud en renovatie in de gebouwde omgeving toe te passen. De twee polariteiten proces en techniek worden met elkaar geïntegreerd. Samenwerking, innovatie en integraal denken staan centraal. De gebouwde omgeving wordt in brede zin behandeld: van raamkozijn tot hogesnelheidslijn.

Ook aan deze Minor levert het onderzoek, het beroepenveld van het onderzoek en het beroepenveld rond de minor input voor het vak Technisch beheer en Onderhoud aan de hand van verworven inzichten, onderzoeksresultaten maar vooral ook wat er in de praktijk nodig is. Het onderzoek geeft inzicht in de rol van het technisch beheer en onderhoud binnen het Assetmanagement. Onderwerpen als Assetmanagement in de breedste zin van het woord, levensduren van elementen, levenscycli, conditie, onderhoudsstrategie en de wijze waarop onderhoudsactiviteiten tot stand komen passeren de revue aan de hand van digitale lesvormen zoals gaming en evaluatie. 

Er zijn nog veel stappen te zetten en programma’s te ontwikkelen om het vak “Technisch Beheer & Onderhoud” een vaste waarde binnen het onderwijs te laten zijn maar de ontwikkelingen zijn veelbelovend…

 

 

Pulse Publicatie Facebook Publicatie 

*Bron : NVDO (Klik Hier) en onderhoudskompas 2013 pagina 25

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,